Είστε εδώ

Morgner Irmtraud, «Αλογοκεφαλή», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 401-404 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1988), σ. 137-139