Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Μια παροδική εξαφάνισις», Νέα Πορεία, τόμ. 34, τχ. 401-404 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1988), σ. 125-135