Είστε εδώ

Τσίζεκ Κάρολος, «Καλές Τέχνες. Έκθεσις Τσέχων και Σλοβάκων καλλιτεχνών», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 48-49 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1959), σ. 87-88