Είστε εδώ

Γεωργιάδης Θανάσης, «Ωδή», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 377-380 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1986), σ. 113-117