Είστε εδώ

Keyserling Hermann Alexander Graf, «Κεϋλάνη (από το Ταξιδιωτικό Ημερολόγιο ενός Φιλοσόφου)», Νέα Πορεία, τόμ. 32, τχ. 377-380 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1986), σ. 98-112