Είστε εδώ

Longfellow Henry Wadsworth, «Το εβραϊκό νεκροταφείο του Νιούπορτ», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 369-370 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1985), σ. 180-181