Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «Πιθανή Αποκάλυψη-τώρα ενός Δαβίδ απροσδιόριστου», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 369-370 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1985), σ. 146-159