Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ακόμη ένας χρόνος», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 369-370 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1985), σ. 145