Είστε εδώ

Μεσεβρινός, «Συναπάντημα με τη Μαρίνα Τσβετάγιεβα», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 362-365 (Απρίλιος-Ιούνιος 1985), σ. 70-72