Είστε εδώ

Ραΐζης Μάριος Βύρων, «Απόστολου Σαχίνη, Η πεζογραφία του Αισθητισμού», Νέα Πορεία, τόμ. 28, τχ. 326-329 (Απρίλιος-Ιούνιος 1982), σ. 71-73