Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Το 22ο συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Εκδοτών και η 5η Διεθνής Έκθεσις Βιβλίου της Πόλεως του Μεξικού», Νέα Πορεία, τόμ. 30, τχ. 353-356 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1984), σ. 130-131