Είστε εδώ

Β. Κ., «Το Κ.Θ.Β.Ε. στο Μεξικό», Νέα Πορεία, τόμ. 28, τχ. 326-329 (Απρίλιος-Ιούνιος 1982), σ. 69-70