Είστε εδώ

Bachmann Ingeborg, «Το τριακοστό έτος», Νέα Πορεία, τόμ. 28, τχ. 326-329 (Απρίλιος-Ιούνιος 1982), σ. 57-62