Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Αλκ. Γιαννόπουλος, Η συνέλευση. Επτά παράδοξα αφηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 28, τχ. 323-325 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1982), σ. 27-29