Είστε εδώ

Λαμπαδαρίδου-Πόθου Μαρία, «Ένα θραύσμα ονείρου», Νέα Πορεία, τόμ. 28, τχ. 323-325 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1982), σ. 26