Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Κατερίνα Πλασσαρά, Η τελευταία Ιθάκη», Νέα Πορεία, τόμ. 28, τχ. 323-325 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1982), σ. 29-31