Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πνευματική ιδιοκτησία. Τα συγγραφικά δικαιώματα», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 317-320 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1981), σ. 90-91