Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Αλκιβιάδης Γιαννόπουλος», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 317-320 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1981), σ. 89