Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Στο σημερινό κόσμο», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 317-320 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1981), σ. 92-97