Είστε εδώ

«Εξώφυλλο», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 317-320 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1981), σ. (εξώφυλλο)