Είστε εδώ

Kafka Franz, «Μπλούμφελντ, ένας κάπως ηλικιωμένος εργένης», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 314-316 (Απρίλιος-Ιούνιος 1981), σ. 67-88