Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Αλέξη Ζακυθηνού, Η θάλασσα των πνιγομένων», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 302-304 (Απρίλιος-Ιούνιος 1980), σ. 98-99