Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Ε. Γ. Μαυρόπουλος, Εγκόλπιο», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 302-304 (Απρίλιος-Ιούνιος 1980), σ. 99