Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Στέφανος Τηλικίδης, Σταλαχτίτες από δάκρυ», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 302-304 (Απρίλιος-Ιούνιος 1980), σ. 98