Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Πέτρου Σπεντζή, Μέρας της μιας εωθινό», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 302-304 (Απρίλιος-Ιούνιος 1980), σ. 98