Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Η συνέλευση», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 299-301 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1980), σ. 9-25