Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Ο Ελύτης με ανοιχτά χαρτιά», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 299-301 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1980), σ. 2-8