Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Και το ειδικό τεύχος», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 299-301 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1980), σ. 1