Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Χρήστος Ντάλιας, Ημιτονοειδή», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 290-292 (Απρίλιος-Ιούνιος 1979), σ. 94-95