Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Σωτήρης Κακίσης, Τα σύρματα», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 290-292 (Απρίλιος-Ιούνιος 1979), σ. 95