Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μάξιμος Οσύρος, Εύη Ι. Βουτσαρά, ΙΙ», Νέα Πορεία, τόμ. 25, τχ. 290-292 (Απρίλιος-Ιούνιος 1979), σ. 93-94