Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Το στοχαζόμενο αμάξι», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 280-283 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1978), σ. 79-83