Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Μένη Κουμανταρέα, Η κυρία Κούλα (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 280-283 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1978), σ. 77-78