Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Ezra Pound, Lustra, μετ. Τάσου Κόρφη», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 272-274 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1977), σ. 208-211