Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Β. Κωνσταντίνου, Βίοι υπάλληλοι», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 272-274 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1977), σ. 207-208