Είστε εδώ

«Περιεχόμενα ΚΓ' τόμου (1977)», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 272-274 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1977), σ. 212-213