Είστε εδώ

Σπεντζής Πέτρος, «Σιωπητήριο σ' ένα παππάκι που έπνιγε Κύκλωπας», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 272-274 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1977), σ. 200-201