Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Εφιάλτης», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 272-274 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1977), σ. 196-199