Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Barbara Hardy, The Appropriate Form, An essay on the novel (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 272-274 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1977), σ. 176-178