Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Frank O' Connor, The Lonely Voice, A study of the short story (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 272-274 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1977), σ. 174-176