Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Λεφτέρη Ραφτόπουλου, Η δική τους γλώσσα μου», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 167