Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Κώστα Μάκιστου, Ο Στρατήγαρος», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 166-167