Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Λουκάς Θεοδωρακόπουλος, Ο Καιάδας. Χρονικό μιας πολιορκίας», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 167-168