Είστε εδώ

Βαρβέρης Γιάννης, «Κριτ. Αθανασούλη, Το ανθρώπινο ζήτημα», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 163-166