Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Τα λογοτεχνικά κυκλώματα», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 152-156