Είστε εδώ

Πολύζος Αχιλλέας, «Το φάντασμα του Εφιάλτη», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 151