Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Πεζολογικά», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 124-125