Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Η σύγχρονη ελληνική πεζογραφία. Τηλέμαχου Αλαβέρα, Απ' αφορμή», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 115-123