Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Η μοναξιά», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 113-114