Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Αντρέα Καραντώνη,Γύρω στον Παλαμά, Β΄ τόμος (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 263-264 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1977), σ. 26-27